Carpe Diem | Ergen ve Ebeveyn Danışmanlığı
22457
page-template-default,page,page-id-22457,page-child,parent-pageid-22008,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 
Ergen Ve Ebeveyn Danışmanlığı

Ergenlik ve Gençlik

İnsan gelişiminin her evresinin önemli özellikleri vardır. Bu gelişim evrelerinin en önemlilerinden birisi de ergenlik dönemidir. Hall’e göre ‘ ergenlik  fırtına ve stres zamanıdır’.

Ergenlik döneminin bu kadar önemli olması çocuklukla yetişkinlik arasında kalan duygusal oluşumların, zihinsel değişimlerin, fiziksel olgunluğun bir bileşimi olan bir ara dönem olmasından kaynaklanabilir.

Her gelişim döneminde olduğu gibi ergenlik döneminde de karmaşık duygular içerisinde olunur (Yörükoğlu, 2004).  Bu dönem değişimin ve gelişimin en fazla olduğu dönemdir.  Genç bireyler ergenlik dönemi boyunca sağlıklı değişimler yaşıyorken birçok zorlukla karşı karşıya kalabilirler.

Üzerinde Çalıştığımız Ergenlik ve Gençlik sorunları

Benlik ile ilgili konular, kişilerarası ilişkilier, karşı cinsle ilgili konular, geleceğe yönelik beklentiler sosyal kimlik ile ilgili konular ergenlik döneminde zihni en çok yoran konular arasındadır. Bireyin yaşayabileceği sorunların bazıları aşağıdaki gibidir.

 

 • Benlik ve kimlik sorunları,
 • Arkadaş ilişkileri zorlukları,
 • Aileyle ilişki sorunları,
 • Okulla ilgili ve akademik zorluklar,
 • Cinsellikle ilgili konular,
 • Sınav kaygısı,
 • Üniversite ile ilgili kaygılar meslek seçiminde zorlanma,
 • Ergenlik depresyonu,
 • Bilgisayar bağımlılığı,
 • Sosyal içe kapanma, yalnızlaşma
 • Madde kullanımı

Her gencin güçlü özellikleri vardır bunun yanında kendisini ve yaşamını zorlayan özellikleri de olabilir. Psikoterapi de  amaç gencin güçlü özelliklerini keşfetmesine, zorluklarıyla başa çıkmasına, böylelikle sağlıklı ve mutlu bir birey olmasına yardımcı olmaktır.

 

Yapılan ilk görüşme değerlendirme görüşmesidir. Ergenlerle yapılan değerlendirme görüşmesinde hem ergenle hem de aileyle görüşme yapılarak, psikiyatrik ve medikal durumlar ve psikoterapiye uygunluk değerlendirilir. İlk görüşme sonunda ortaya çıkan sonuç ergenle ve anne-babayla paylaşılır.

Gençlerde ilk görüşme bireysel olarak yapılır. Gerekiyorsa gencin onayı ve işbirliği ile ailesi de görüşmeye dahil edilir. İlk görüşmenin değerlendirme sonucu kendisiyle ve izin verdiği ölçüde anne-babasıyla paylaşılır.

Seanslar 50 dakika sürer.

Ergenlik dönemiyle ilgili ailelerin ve gençlerin bilgi sahibi olması, olası yaşanabilecek zorluklara karşı daha doğru yaklaşmalarına ve bu zorlukları önlemeye yardımcı olabilmektedir.

Ebeveyn Danışmanlığı

Çocukların ve ergenlerin sağlıklı yetişme süreçlerinde aile yapısının önemi kaçınılmazdır.

Bowen’in aile sistemlerinde hedeflediği yaklaşım; aileden bireysel olarak ayrışmak, sevgi ya da sosyal konumu tehdit eden ailesel ya da diğer baskılara karşın bireyin gerçek kendisi olabilme yeteneğini güçlendirmek; bireyin grubun karşısında ayakları üzerinde, bütünleşmiş, farklılaşmış kimliğini koruyabilmesine yardımcı olmaktır (Simon ve ark., 1985). bu yaklaşım aile yapısı içinde ebeveyn ve ergen ilişkilerinin ve yaşanan zorlukların anlaşılmasının önemini düşündürmektedir.

Bir çocuk sahibi olmak anne babalara en güzel duyguları yaşatıyor iken aynı zamanda birçok sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Anne babalar için en değerli varlığı çocuklarıdır ve anne babalar çocuklarına en iyi şekilde davranmak isterler. Ancak bazen çocuklarımız için iyi olacağını düşünerek yaptığımız davranışlarımız onlara zarar verebilir. Anne babaların bu sorumluluklarla ilişkili doğru bilgi sahibi olmaları, olası sorun alanlarda doğru başa çıkma yolları uygulamaları ve çocuklarının ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini fark edebiliyor olup doğru müdahaleleri  yapa biliyor olmaları çocuklarının ruh sağlığı açısından  önemli bir rol oynamaktadır.  Böyle düşünüldüğünde ebeveyn danışmanlığında amaç anne babalara, çocuklarının ihtiyaçları ve gereksinimleri hakkında farkındalık yaratmak ve çocuklarına yönelik sağlıklı tepkiler vermelerine yardımcı olarak sağlıklı bireyler yetişmesine destek olmaktır.

 

Ebeveyn danışmanlığında görüşmeler çoğunlukla  anne babalarla yürütülmektedir. Görüşmelerde ebeveynlerin yaşamakta oldukları sorun alanlar çocuklarının gelişim özellikleri göz önünde tutularak değerlendirilir ve ebeveynin yaşamakta olduğu zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olacak teknikler görüşülür. Böylelikle anne babaların,  kendinden ve yaşamından keyif alan, mutlu ve özgüvenli kendisi gibi olabilen bireyler yetiştirmesi  amaçlanır.