Carpe Diem | Bireysel Danışmanlık
22455
page-template-default,page,page-id-22455,page-child,parent-pageid-22008,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 
Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlıkta temel amaç, kişinin yaşam kalitesini arttırmaktır.  Yaşam kalitesi, kişinin içinde yaşadığı sosyokültürel ortamda kendi sağlığını öznel olarak algılayışını tanımlamaktadır. Yaşam kalitesi çok boyutlu bir kavramdır. Uyku, iştah, yorgunluk, kişinin sağlık-hastalık algısı gibi günlük yaşam etkinliklerinde yeterlilik, yaşamdan doyum alma, beden imajıyla uyumlu olma, sosyal etkinliklere katılma, kişiler arası ilişkilerden memnuniyet, geleceğe güvenle bakabilme bu boyutlardan bazılarıdır.

Zaman zaman her birimizin yaşam kalitesinin bir boyutunda düşme olabilmekte ve öyle anlarda karşılaşılan zorluklarla başa çıkma çok daha zor olabilmektedir. Bireysel danışmanlığın amacı, yaşanılan zorlukları tespit etmede ve bu zorluklarla başa çıkmada psikoterapi yaklaşımlarıyla destek olmaktır.

Psikoterapi teknikleriyle aracılığıyla sunulan psikolojik destek, kişilerin sağlıklı, uyumlu ve verimli yönlerini harekete geçirmeyi, kişinin yaşamdan doyum almasını, iyilik halini korumasını, ilişkilerini verimli yaşayabilmesini, kendisinin üretici ve yaratıcı yönlerini keşfedip istekleri doğrultusunda kullanabilmesini sağlamaktadır.  Bu amaçlar, psikolojinin bilimsel bilgi birikimiyle, psikoterapi kuram ve ilkeleri temelinde, etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilir.

İlk görüşme ve psikoterapi süreci

Bireysel Danışmada yapılan ilk görüşme değerlendirme görüşmesidir. Yapılan değerlendirme görüşmesinde, kişinin yaşadığı zorluklar anlamaya çalışılır, psikiyatrik ve medikal durumlar, psikoterapiye uygunluk değerlendirilir. Psikoterapi planı oluşturularak süreçte nasıl bir yol izleneceği danışanla paylaşılır. Bazen kişinin yaşamında acil çözülmesi gereken bir kriz söz konusu olduğunda, kişiyle krize müdahale ve başa çıkma yolları çalışılır.  Gelecek seanslar birlikte kararlaştırılır. Her seans 50 dk. sürmektedir.

Üzerinde çalıştığımız psikolojik sorunlardan bazıları:

 

 • Depresyon,
 • Kaygı Bozuklukları,
 • Panik Bozukluk, panik atak krizleri
 • Fobiler (kedi köpek gibi hayvan fobileri, uçak, asansör, ve diğer  fobiler),
 • Sosyal Fobi,
 • Obsesif-Kompülsif Bozukluk,
 • Travma-Sonrası Stres Bozukluğu,
 • Yeme Bozuklukları,
 • Somatizasyon ve Psikosomatik Bozukluk
 • Kişilik Sorunları,
 • İlişki sorunları,
 • Kişiler-arası ilişki soruları,
 • Stres,
 • Yas,
 • Motivasyon Eksikliği,
 • Okul sorunları,
 • Sınav kaygısı,
 • Kendine güven sorunu,
 • İş yaşamındaki sorunlar, tükenme.